Skip to content

Laura Chappel

Laura Chappel mająca posadę Senior Protocol Analyst w Network Analysis Institute, jest uznanym wykładowcą, twórcą i konsultantem. Jej zainteresowania skupiają się na protokołach komunikacyjnych dla diagnozowania, projektowania oraz optymalizacji przepływu informacji. Laura Chappel od 1992 roku opracowuje szkolenia z dziedziny SE/SCE oraz implementacji i diagnozowania protokołów IPX/SPX. Jest autorem licznych książek i publikacji o różnorodnej tematyce sieciowej.