Skip to content

Mikom Wydawnictwo

Książki Wydawnictwa Mikom. Mikom specjalizował się w pozycjach dotyczących informatyki i od 2005 należał do grupy kapitałowej wydawnictwa PWN. W roku 2011 wydawnictwo zakończyło działalność.