Skip to content

Pavol Červeň

Pavol Červeň (ur. 1976) pracuje jako ekspert oprogramowania w firmie Alcatel. Z komputerem zetknął się po raz pierwszy w wieku lat trzynastu i był to 8-bitowy ZX Spectrum. Po okresie zajmowania się wirusami komputerowymi na PC obecnie całkowicie poświęca się zabezpieczaniu programów przed nielegalnym kopiowaniem i bierze udział w pracach nad nowym typem programu kodującego do plików startowych. Spośród języków programowania najwyżej ceni Asemblera. Dotychczas publikował w czasopismach Computer, Chip i PC Revue, na stronach internetowych www.zive.cz, www.gamespub.sk i in.