Skip to content

Mark McGregor

Mark McGregor, legitymujący się certyfikatami CCNP, CCDA, i CCAI, jest regionalnym koordynatorem Cisco Networking Academy Program w Los Medanos College w Pittsburgu, w Kaliforni. Aktualnie pracuje dla Cisco Systems World Wide Education, gdzie prowadzi projekty związane z Akademią. Jest recenzentem technicznym oraz współpracownikiem wydawnictwa Cisco Press od roku 1998, a od ponad siedmiu lat pracował jako nauczyciel w szkole publicznej.