Skip to content

Krzysztof Sacha

Informacja o Autorze ze strony Sekcji Automatyki i Pomiarów Politechniki Warszawskiej

Specjalista w dziedzinach:

  • inżynieria oprogramowania
  • systemy czasu rzeczywistego
  • sieci przemysłowe

Urodzony w roku 1951 w Warszawie. Studia ukończył na Wydziale Elektroniki Politechnice Warszawskiej (1973), pracę doktorską obronił 1976 roku, a habilitację uzyskał w roku 1996 w dziedzinie Informatyki.

Od 1976 roku pracuje na Wydziale Elektroniki i Technik informacyjnych w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW. Dodatkowo pracował też w Fabryce Minikomputerów ERA, był konsultantem ds. inżynierii oprogramowania w Zakładach MERA-PNEFAL, pół roku spędził na Uniwersytecie w Groningen (Holandia). Obecnie projektuje systemy sterowania inteligentnych budynków dla Alerton Polska.

Zajmuje się inżynierią oprogramowania, zwłaszcza systemów czasu rzeczywistego, sieciami komputerowymi i systemami operacyjnymi. Napisał na ten temat ponad 60 artykułów i referatów konferencyjnych oraz 18 książek. Dwie ostatnie to „Sieci miejscowe – Profibus” (Mikom, Warszawa 1998) oraz ”Systemy czasu rzeczywistego” (Oficyna Wyd. PW, Warszawa 1999).

Jest kierownikiem specjalności Komputerowe Systemy Sterowania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Prowadzi wykłady z zakresu systemów czasu rzeczywistego i inżynierii oprogramowania dla studentów tego Wydziału. Odpowiada za laboratorium systemów czasu rzeczywistego, co obejmuje nauczanie, zakupy wyposażenia, instalacje, konfigurację itd. Opiekuje się też pracami inżynierskimi, magisterskimi i doktorskimi.

Jest członkiem IEEE Computer Society oraz Sekcji Inżynierii Oprogramowania PAN. Jest żonaty i ma dwóch synów, którzy studiują informatykę.

Przed laty trenował lekkoatletykę i taniec towarzyski. Obecnie spędza wolny czas wędrując po górach lub jeżdżąc na nartach.